เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ  

       ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

        -  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) เวลา 09.00 - 10.30 น.

        -  สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  เวลา 10.30 - 12.00 น.

        -  สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

       ดังรายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf1549 kB103